Privacy verklaring

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving en leven we deze wetgeving op zorgvuldige wijze na.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
- E-mailadres.
- Gegevens over uw IP-adres, MAC-adres, herkenningstekens in cookies.

Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Om u te informeren over nieuws rondom Santos Planet Football.
- Om deze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Wij zullen uw gegevens niet zonder toestemming aan derden verstrekken.

Cookies

Bij het verzamelen van uw gegevens maken wij ook gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan ons cookiebeleid.

Beveiliging en opslag

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd. Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig is. Wij hanteren een bewaartermijn van 1 jaar.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, mag je onze website alleen gebruiken onder toezicht van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Inzage, correctie, wijziging en verwijdering van uw gegevens

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, kunt u dat doen via ons redactie@santosonline.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Uiteraard helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er samen met ons toch niet uitkomen, dan heeft u (op grond van de privacywetgeving) het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder: het College Bescherming Persoonsgegevens. U kunt hiervoor terecht bij het College Bescherming Persoonsgegevens.